Forlaget Umpff

Udgivelser fra Forlaget Umpff fås i en lang række butikker

Udgivelser fra Forlaget Umpff fås dér, hvor du normalt køber dine litteraturoplevelser. Se punktet forhandlere for en uddybende liste, der vokser hele tiden.

Vi deltager på messer, fx Copenhagen Comics, Art Bubble, og Bogforum.

Kommende udgivelser:

Efterårets udgivelser fra Forlaget Umpff offentliggøres på Copenhagen Comics i  Øksnehallen d. 28.-29. maj. Og her på siden ganske kort efter festivalen er slut.